Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Familieretshuset

Vi vurderer i Thorvald Netværket, at der kan være basis for yderligere besparelser i Familieretshuset, når forældrefremmedgørelsen bekæmpes, og lovgivningens tekst tydeligt fastslår som allervigtigst, at børn sikres stabil og omfattende kontakt med begge forældre under hele opvæksten.

Pressen har de seneste dage bragt meddelelse om, at der skal fyres 100 medarbejdere i Familieretshuset.

Det sker på baggrund af en stor stigning i antallet af ansatte siden Familieretshuset i 2019 erstattede Statsforvaltningen.

I 2019 var der ifølge Familieretshusets årsrapport 422 ansatte. Og en søgning på Google her i 2023, viser at der er 828 ansatte inden fyringerne. De vil altså bringe antallet af ansatte ned på 728.

På kort sigt bør ministeren og forligspartierne fra 2018 fastslå, at sagsbehandlerne ikke skal undersøge parternes gamle konflikter ved møder i Familieretshuset. Opgaven er at formidle en praktisk ordning, så barnet får god kontakt med begge forældre.