Værdier

Thorvald Netværket arbejder for at sikre ligeværd og en god balance mellem piger, drenge, kvinder og mænd.

Thorvald Netværket:

  • er et frivilligt netværk for kvinder og mænd, der er medlemmer af Socialdemokratiet og dertilhørende bevægelser og organisationer
  • for alle medlemmer med interesse for ligeværd mellem piger, drenge, kvinder og mænd.
  • for alle kandidater og medlemmer valgt til det parlamentariske arbejde eller hverv i organisationen.
  • et delmål med netværket er også at få flere socialdemokratiske mænd, der i dag er engageret i politik i de såkaldte hårde politikområder som økonomi, fordeling, udenrigspolitik, forsvar osv, til også at bidrage med at udvikle politik på de bløde områder som familie, børn og omsorg.
  • fastholde og udbygge S-aktives interesse i såkaldt blød politik og udbygge fokus på de såkaldt bløde områder.
  • netværket arbejder for at alle almene organisationer og foreninger, der arbejder for at sikre en god balance mellem piger, drenge, kvinder og mænd, får den anerkendelse, økonomiske støtte og den status som tilkommer dem.

Netværket er et græsrodsnetværk og er ikke nedsat af S- hovedbestyrelsen ligesom det langt ældre kvindenetværk Helga.

Gældende netværksbestemmelser

Netværket takker alle som bidrager til et lige Danmark

Historisk har Socialdemokratiet siden Thorvald Stauning (som netværket er opkaldt efter) og frem til idag med Mette Frederiksen, arbejdet på at sikre ordentlige vilkår for alle.

I nyere tid var det Socialdemokratiet der var banebrydende i 2004  da vi lancerede et mandeudspil, der satte fokus problematikker omkring forældremyndighed ved skilsmisse og på mændenes ret til barselsorlov.

Samme år valgte daværende borgerlige ligestillingsminister at have mænd og ligestilling som et særligt indsatsområde i den danske ligestillingspolitik. Her var det især mænds sundhed og mænds forældreskab der blev prioriteret.

Mange problemer er løst, nogle uløste og der er kommet nye til.

“Der er behov for mere ligestilling mellem mænd og kvinder på landets krisecentre.” “… hvordan lever krisecentrene egentlig op til Socialdemokratiets ligestillingsmålsætning i principprogrammet: “Ligestilling mellem kønnene er en særlig prioritet for Socialdemokratiet. Den skal gennemføres i alle dele af samfundet. Målet er, at mænd og kvinder reelt får lige rettigheder, pligter og muligheder…”.

Der findes over 70 kvindekrisecentre, men langt færre nogenlunde tilsvarende mandecentre. Kvindekrisecentrene har deres egen paragraf i serviceloven, mens de mandecentre, der findes, støttes efter samme regler som herberger for socialt udsatte.

Når det er sikret i lovgivningen, at børn kan følges med den udsatte kvinde, men ikke med den udsatte mand, når der særlig kommunal rådgivningspligt i forhold til kvinder og når kun kvinder har mulighed for at blive indskrevet anonymt på et krisecenter og når socialministeren for nylig har revideret lovgivningen, så kvinder på krisecentre, men ikke mænd, kan få gratis psykologhjælp, er det svært at se det som andet end mangel på ligestilling.