Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Thorvald Netværket ser videoerne, som en måde, at netværkets grundliggende synspunkter kan nå ud til en bredere kreds.

Dette selvom videoerne ikke er lavet alene af netværkets tillidsmænd, men i positivt samarbejde med andre netværk og foreninger.