Møder

Simon Simonsen og Eiman Marzouk mødtes med Ligestillingsminister Trine Bramsen den 7. april 2022

På mødet blev en interesseret ligestillingsminister orienteret om Thorvald Netværkets arbejde.

Thorvald Netværket blev bedt om at indsende 10 symbolpolitikpunkter vedr. ligestilling.

Thorvald Netværket mener
  • Bedst med kærlighed fra to forældre
  • Ligestil fædre og mødre
  • Ligestil mænd og kvinder
  • Ligestil drenge og piger
  • Udryd falske beskyldninger
  • Fjern forældrefremmedgørelse
  • Tildæk uddannelsesgabet mellem drenge og piger
  • Ligestil krisehjælp til mænd og kvinder
  • Bekæmp mænds overdødelighed
Simon Simonsen og Torben Høegh Rask mødtes med Camilla Fabricius MF den 28. september 2021

Mødet handlede om retspsykiatrien specielt bistandsværgernes opgaver og den uklare og ikke opdaterede lovgivning på området.

Thorvald Netværker vil bede om et nyt møde med Camilla Fabrius med henblik på opfølgning.

Simon Simonsen og Jørgen Kjøller mødtes med Mogens Jensen MF den 11. juni 2021 i Folketinget

Mødet handlede om, hvordan vi løfter drenge, mænd og fædres problemstillinger i partiet.

Et af de punkter der kom frem, er at der kommer et parti-oplæg om ligestilling som han mente, at vi kunne føde ind i. 

Thorvald Netværket har efterfølgende indsendt input til partiets kommende oplæg om ligestilling.

Lars Aslan Rasmussen MF

Thorvald Netværket har i flere omgange afholdt møde med partiets ligestillingsordfører Lars Aslan Rasmussen

Thorvald Netværkets tillidsfolk til møde med den daværende ligestillingsminister Mogens Jensen. Vi gav især input til digital information til begge forældre, og at der også burde indføres krisehjælp til mænd  – ikke kun til kvinder

Videomøde (corona) mellem daværende S-ligestillings- og familieordfører MF Birgitte Vind og studentermedhjælp Kasper Enevoldsen og formandskabet for Thorvaldnetværket Simon Simonsen og Kenneth Christensen

Jan Bøhler (MF)

Thorvald Netværket opbygger nordisk samarbejde og erfaringsudveksling og har bl.a. haft møde med Jan Bøhler (MF) som har siddet 15 år i stortinget for Arbejderpartiet – det norske socialdemokrati – og er optaget af at udvikle politik for drenge, mænd og fædre.