Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Oplæg/Foredrag

Mød en af Thorvalds tillidsmænd til et møde. Vi tilbyder foredrag eller oplæg til debatmøder eller gruppearbejde. Aftal nærmere med den enkelte på telefon eller mail. Det er som udgangspunkt gratis, men der kan blive tale om udgifter til transport og eventuelt overnatning.

Simon Simonsen

MÆNDS SUNDHED 

Simon Simonsen tilbyder oplæg om behovet for bedre arbejdsmiljø i industri- og håndværkerfag. Han tager også udgangspunkt i hans forskning i mænds skyggesider, fx i deres selvmordsadfærd og deres misbrug. Oplægget handler også om hvordan vi lokalt kan udvikle politik på området. Ideerne er inspireret af hans arbejde som folkevalgt i Københavns Borgerrepræsentations sundheds-, omsorgs- og socialudvalg, men vil kunne tilpasse lokale forhold efter dialog.

Telefon 2656 1282

Mail: SimonSimonsen@me.com

Kenneth Christensen

KOMMUNERNES SOCIALE OPGAVER og/eller ANBRINGELSER AF BØRN

Kenneth F Christensen tilbyder foredrag og oplæg. Han er medlem af Hvidovre kommunalbestyrelse, og var i mange år formand for socialudvalget.

Telefon 4075 4474

Mail: cis@hvidovre.dk

Dan Petersen
Dan Petersen

MEN TOO

Dan Petersen tilbyder foredrag om Mee Too og ligestillingen. Kun København og Sjælland. Kræver brug af Power Point.

Telefon 2618 2348

Mail: dpp167@gmail.com

Claes Ludvigsen

BØRN OG SKILSMISSER

Claes Ludvigsen tilbyder foredrag eller oplæg.

  • Hvordan påvirkes børn af skilsmisser?  Hvad siger psykologisk forskning og menneskerettighederne? Hvad er bedst for barnet?
  • Hvordan er forældreansvarsloven forskellig fra andre love? Hvordan kan loven forbedres?
  • Begreberne samværschikane og forældrefremmedgørelse.
  • Hvordan sikrer vi krisehjælp til kvinder, mænd og børn uden at forstærke konflikter og skadevirkninger?

Telefon 2367 9274

Mail: claesl44@gmail.com

Simon Simonsen

LIGHED – DEN SOCIALDEMOKRATISKE GRUNDVÆRDI

Simon Simonsen tilbyder oplæg om vores spændende partihistorie: vores partis politik fra slutningen 1800-tallet til idag hvor lighed mellem kønnene også spiller en rolle. Vi kommer rundt om samtlige partiprogrammer og skal se forskellige videoklip. Oplægget indbyder også til fortælle om deltagernes egne erfaringer og politiske standunkter. Det indledes og sluttes af med sang. 

Telefon 2656 1282

Mail: SimonSimonsen@me.com

Claes Ludvigsen

DANMARK FOR FOLKET OG THORVALD STAUNING

Claes Ludvigsen lægger op til et hyggeligt møde. Med udgangspunkt i sangen, partiprogrammet (1934) og spillefilmen ”Danmark for folket” ser vi på kønsroller og ligestilling før og nu. Og lidt på Thorvald Staunings betydning for Socialdemokratiets udvikling. Er filmens beskrivelse af romantiske forhold mellem mænd og kvinder berettiget? Vi starter og slutter med sangen ”Danmark for folket”. Kun øst for Storebælt.

Telefon 2367 9274

Mail: claesl44@gmail.com