Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Danmark har en række udfordringer

 • Børn skal sikres begge forældre.
 • Familiernes vilkår skal styrkes.
 • De mange store drenge/unge mænd med ringe erhvervsmæssige muligheder skal sikres en bedre fremtid.
 • Vi skal løfte de mange mænd, som findes på samfundets bund op.
 • Mænd skal ikke dæmoniseres i den offentlige debat.

Thorvald Netværket er politikudvikling fra græsrødderne

Thorvald Netværket er et frivilligt netværk af socialdemokrater og bidrager til at rejse spørgsmål om drenges, mænds og fædres vilkår i den offentlige debat, samt arbejder for at dette bliver varetaget i Socialdemokratiet.

Læs her

Nyheder

Thorvald Netværket tilbyder nu oplæg og foredrag.

Mød en af Thorvalds tillidsmænd til et møde. Vi tilbyder foredrag eller oplæg til debatmøder eller gruppearbejde…

Læs mere her

Foredrag med tillidsmand Dan Petersen i Hemmingway Klubben den 26. oktober 2023

Drenge mistrives mere end pigerne i skolen

Thorvald Netværket 10 punkter til forbedringer. Læs her

Forældrefremmedgørelse og lovgivningen

Her den seneste video med Claes Ludvigsen om Forældreansvarsloven 2018. Ligestilling og Pernille Rosenkrantz-Thiel.

Gennem det seneste år er der i samarbejde med netværk/foreninger lavet flere videoer om børn og forældre.

Se her oversigten over de udgivne videoer

Artikler og debat

Avisen.dk den 14. november 2023
Netavisen Pio den 14. juni 2023
Netavisen Pio den 3. oktober 2023

Drenge

 • “Gør din pligt, og kræv din ret”. Læs her
 • Når drenge bliver klemt, taber hele samfundet. Læs her
 • Vores drenge er i knibe. Læs her
 • Udenlandske rapporter om forældrefremmedgørelse:
  • Rapport fra Tübingen Universitet. Læs her
  • Hollandsk rapport på engelsk om forældrefremmedgørelse. Læs her
  •  

Mænd

 • Tale ved demonstration på Fars dag maj 2023. Læs her
 • Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab kommer næppe til at få succes, desværre. Læs her
 • Problemer for mænds sundhed kræver politisk opmærksomhed. Læs her
 • Krisecentre skal ikke erstatte Politiet. Læs her
 • Danske mænd har brug for bedre krisehjælp. Læs her
 • Gør ligestilling af mænd til valgtema. Læs her
 • Sexchikane. Læs her
 • Mændene mangler i krænkelsesdebatten Læs her
 • Vi står over en social katastrofe. Læs her
 • Lad bistandsværgerne hjælpe mere. Læs her
 • Veteraner. Læs her
 • Stofmisbrug, hjemløshed og mænd. Læs her

Fædre og børn

 • Beskyt børn mod DANSK Familieret. Læs her
 • Riv ikke familiebånd i stykker. Læs her
 • Lad Politiet visitere. Læs her
 • Bedst med kærlighed fra to forældre. Læs her
 • Stop Familieretshuset og forældrefremmedgørelsen. Læs her
 • Antallet af ansatte i familieretshuset beskæres kun lidt. Læs her
 • Nedtrap familierettens konflikter. Læs her
  • Læserbrev: Når det gælder skilsmisser, er der ingen enkle løsninger: Vi har brug for et nuanceret syn. Læs her
 • Indfri gode mål. Læs her
 • Forældrefremmedgørelse rammer titusinder af danskere. Læs her
 • Hvorfor taler vi ikke mere om de børn, der mister kontakt til forældre og bedsteforældre? Tusinder rammes, og det koster… Læs her
 • Forældrefremmedgørelse skal stoppes før barnet tager skade. Læs her
 • Alt for mange børn ser stadig ikke begge forældre. Læs her
 • Forældreorlov til mænd er et tilbud. Ikke tvang. Læs her
 • Skilsmissefædre skal sikres samvær med børn. Læs her
 • Hvor er far? – Læs her talen ved demonstrationen foran Christiansborg juni 2021
 • Signalpolitik skader skilsmissebørnene. Læs her
 • Regeringen bør sikre børns ret til begge forældre. Læs her
 •  

Forslag, ideer og kommentarer

Thorvald Netværket sætter stor pris på alle tilbagemeldinger på netværkets indlæg og arbejde.

Det være sig synspunkter, forslag til nye aktiviteter – eller blot anerkendelser.


Skriv til Thorvald Netværkets e-mail: mail@thorvaldsocialdemokrater.dk

Lysende ideer er velkomne