Forældrefremmedgørelse og lovgivningen

 

Bevægelsen “Delebarnets Vilkår” har lavet denne video med Claes Ludvigsen

Thorvald Netværket laver politik

Danmark har en række udfordringer

 • Børn skal sikres begge forældre.
 • De mange store drenge/unge mænd med ringe erhvervsmæssig muligheder skal sikres en bedre fremtid.
 • Vi skal løfte de mange mænd, som findes på samfundets bund op.

Thorvald Netværket er politikudvikling fra græsrødderne

Thorvald Netværket er et frivilligt netværk af socialdemokrater og bidrager til at rejse spørgsmål om drenges, mænds og fædres vilkår i den offentlige debat, samt arbejder for at dette bliver varetaget i Socialdemokratiet.

Læs her

Randers Amtsavis den 13. april 2023
Netavisen Pio 16.3.23

Drenge

 • Når drenge bliver klemt, taber hele samfundet. Læs her
 • Vores drenge er i knibe. Læs her
 • Udenlandske rapporter om forældrefremmedgørelse:
  • Rapport fra Tübingen Universitet. Læs her
  • Hollandsk rapport på engelsk om forældrefremmedgørelse. Læs her

Mænd

 • Krisecentre skal ikke erstatte Politiet. Læs her
 • Danske mænd har brug for bedre krisehjælp. Læs her
 • Gør ligestilling af mænd til valgtema. Læs her
 • Sexchikane. Læs her
 • Mændene mangler i krænkelsesdebatten Læs her
 • Vi står over en social katastrofe. Læs her
 • Lad bistandsværgerne hjælpe mere. Læs her
 • Veteraner. Læs her
 • Stofmisbrug, hjemløshed og mænd. Læs her

Fædre og børn

 • Forældrefremmedgørelse rammer titusinder af danskere. Læs her
 • Hvorfor taler vi ikke mere om de børn, der mister kontakt til forældre og bedsteforældre? Tusinder rammes, og det koster… Læs her
 • Forældrefremmedgørelse skal stoppes før barnet tager skade. Læs her
 • Alt for mange børn ser stadig ikke begge forældre. Læs her
 • Forældreorlov til mænd er et tilbud. Ikke tvang. Læs her
 • Skilsmissefædre skal sikres samvær med børn. Læs her
 • Hvor er far? – Læs her talen ved demonstrationen foran Christiansborg juni 2021
 • Signalpolitik skader skilsmissebørnene. Læs her
 • Regeringen bør sikre børns ret til begge forældre. Læs her

Forslag, ideer og kommentarer

Thorvald Netværket sætter stor pris på alle tilbagemeldinger på netværkets indlæg og arbejde.

Det være sig synspunkter, forslag til nye aktiviteter – eller blot anerkendelser.

Skriv til Thorvald Netværkets e-mail: mail@thorvaldsocialdemokrater.dk