Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Danmark har en række udfordringer

 • Børn skal sikres begge forældre.
 • Familiernes vilkår skal styrkes.
 • De mange store drenge/unge mænd med ringe erhvervsmæssige muligheder skal sikres en bedre fremtid.
 • Vi skal løfte de mange mænd, som findes på samfundets bund op.
 • Mænd skal ikke dæmoniseres i den offentlige debat.

Thorvald Netværket er politikudvikling fra græsrødderne

Thorvald Netværket er et frivilligt netværk af socialdemokrater og bidrager til at rejse spørgsmål om drenges, mænds og fædres vilkår i den offentlige debat, samt arbejder for at dette bliver varetaget i Socialdemokratiet.

Læs her

Nyheder

Indlæg i Jyllands-Posten den 6.  juli 2024

Læs her
Thorvald Netværkets formand Claes Ludvigsen og næstformand Christian Engelbrecht Pedersen er medforfattere til en artikel i Jyllands-Posten i dag.
 
“Vi har skrevet sammen med formanden for Manderådet Torben Haugaard og formanden for Delebarnet Vilkår Jan Bækgaard Nielsen, fordi børnenes kontakt med begge forældre er en vigtig sag, som mange er interesserede i”, siger Claes Ludvigsen.
 
“Det er slet ikke tilstrækkeligt, at forældrefremmedgørelse perifert nævnes i lovgivningen, som foreslået i lovudkastet”, tilføjer Claes Ludvigsen.
 
“Nu er det op til politikerne at beskytte børnene, så de ikke fjernes fra en af forældrene med kortsigtede eller overfladiske begrundelser”, slutter Claes Ludvigsen.
Jyllands-Posten den 6. juli 2024

Høring om ændring af forældreansvarsloven.

Der er kommet et lovudkast til høring: Læs her. Det befæster de vigtigste elementer i det eksisterende familieretlige system:
Skævdelingen
Hvor bopælsforælderen tydeligt får flere rettigheder end samværsforælderen. Bemærkningerne til lovudkastet indeholder de samme formuleringer som den politiske aftale fra november 2023. Bopælsforælderen kan afbryde samværsforælderens kontakt med barnet, hvis hun kan angive ”reelle grunde”. Samværsforælderen kan blive sigtet for kidnapning, hvis han gør det samme.
Det udvidede skønsprincip
Dommere og sagsbehandlere kan fortsat skønne i meget, meget høj grad. Dermed kan de tilsidesætte at ”forældrefremmedgørelse” og ”barnets ret til begge forældre” formelt er nævnt i lovudkastet. Det er som i 1995, hvor der kom to paragraffer om samværschikane ind i loven, men de blev aldrig anvendt før den nye lovgivning i 2007.
Den falske voldsbekæmpelse
Tilsyneladende skal loven bekæmpe vold, som tidligere, men alligevel har kvinder, der er dømt for drab eller drabsforsøg haft barnet boende i fængslet, eller de har haft både forældremyndighed og samvær, mens de sad i fængslet.
Ventetiderne
Bliver forlænget for såkaldt kontaktbevarende samvær og midlertidigt samvær. Trods Rigsrevisonens og Statsrevisorernes kritik af de lange ventetider. Det er ødelæggende, at et lille barn kan komme til at vente på en tryg kontakt til en forælder, der ikke mangler forældreevne.
Skadevirkningerne
for børnene bliver ikke mindsket. De er tydeligt påvist i meget forskning. Men det bliver svært at følge udviklingen på området, da der ikke bliver ført ordentlig løbende statistik.

Kvindedominans kan true ligestillingen

”Ligestilling mellem kønnene er en særlig prioritet for Socialdemokratiet. Den skal gennemføres i alle dele af samfundet. Målet er, at mænd og kvinder reelt får lige rettigheder, pligter og muligheder.” Sådan står der i Socialdemokratiets seneste principprogram.

Det er vi i Thorvald Netværket enige i. Desværre ser vi at kvindedominans kan true ligestillingen:

For eksempel
– når kvindestyrede medier overser de 400 mænd, der årligt begår selvmord, og fokuserer på de 9 kvinder, der årligt dræbes af deres mandlige partner.
– når billeder af bikini-piger i skurvogne gøres til en tragedie, mens det overses, at de allerfleste dræbte ved arbejdsulykker er mænd.
– når den kvinde-dominerede folkeskole ikke magter at finde undervisningsmaterialer og -temaer, der kan interessere drengene.
– når kvindelige politikere fortsat støtter kvinders mulighed at skabe konflikter, der afskærer børns ret til kontakt med deres far.

I en artikel i Netavisen Pio, skrevet af 4 tillidsmænd i Thorvald Netværket, uddyber vi de to køns forhold til arbejde og omsorg med henvisning til to debatbøger, dels af Kaare Dybvad, dels af Emma Holten.

Netavisen Pio den 21. maj 2024

Handlingsplan for bekæmpelse af selvmord

Partierne i folketinget har i april 2024 vedtaget en handlingsplan omkring selvmord.

I Thorvald Netværket anerkender vi, at det øverst side 2 i planen hedder:

” Initiativerne tager udgangspunkt i, at der er stor forskel på årsagerne til selvmordshandlinger på tværs af alder og køn. Det er ikke nødvendigvis de samme årsager, der ligger bag unge og ældres selvmordshandlinger, ligesom der er forskel på mænd og kvinder. En indsats mod selvmord skal afspejle de forskelle og i øvrigt også forholde sig til situationer, hvor der er størst risiko for selvmord og selvmordsforsøg.”

Udenlandsk forskning peger på, at skilsmisse og adskillelse fra sine børn kan være en forholdsvis hyppig årsag til selvmord hos mænd. Det taler stærkt for ligestilling af forældrene ved skilsmisser.

Her er link til Indenrigs- og Sundhedsministeriets omtale af planen og til selve den politiske aftale.

Danmarks Statistik april 2024

Statsrevisorerne kritiserer det familieretlige system

“Den lange sagsbehandlingstid er en belastning for de berørte familier, som mangler afklaring på spørgsmål om samvær, forældremyndighed og bopæl.

Statsrevisorerne konstaterer, at Folketingets målsætning om at sikre et bedre og mere sammenhængende forløb for børn og forældre i vanskelige samlivsbrud ikke er opnået”.

Læs mere her

Forældre der skælder ud kræves dømt for vold

Skal ”skældud” nu defineres som ”vold”?? – Så får krisecentrene da nok at lave. – Skal forældre, der som et led i opdragelsen indimellem må bruge irettesættelse (for eksempel ”nu SKAL du altså i seng”) eller trusler (for eksempel ”hvis du altid lader vinduet stå åbent, får vi måske ikke råd til ferie”), nu frygte en voldsdom?

Læs mere her

Drenge mistrives mere end pigerne i skolen

Thorvald Netværket 10 punkter til forbedringer. Læs her

Artikler og debat

Ligestilling kræver handling

Læserbrev Randers Amtsavis den 15. juli 2024 Njord Fomsgaard Kvistgaard, formand, DSU Randers og Christian Engelbrecht Pedersen (S), byrådsmedlem i Randers og næstformand Thorvald-Netværket.  

Læs mere »

Drenge

 • Hjælp drengene: Sku op for politikken og ned for feminismen. Læs her 
 • “Gør din pligt, og kræv din ret”. Læs her
 • Når drenge bliver klemt, taber hele samfundet. Læs her
 • Vores drenge er i knibe. Læs her
 • Udenlandske rapporter om forældrefremmedgørelse:
  • Rapport fra Tübingen Universitet. Læs her
  • Hollandsk rapport på engelsk om forældrefremmedgørelse. Læs her
  •  

Mænd

 • Tale ved demonstration på Fars dag maj 2023. Læs her
 • Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab kommer næppe til at få succes, desværre. Læs her
 • Problemer for mænds sundhed kræver politisk opmærksomhed. Læs her
 • Krisecentre skal ikke erstatte Politiet. Læs her
 • Danske mænd har brug for bedre krisehjælp. Læs her
 • Gør ligestilling af mænd til valgtema. Læs her
 • Sexchikane. Læs her
 • Mændene mangler i krænkelsesdebatten Læs her
 • Vi står over en social katastrofe. Læs her
 • Lad bistandsværgerne hjælpe mere. Læs her
 • Veteraner. Læs her
 • Stofmisbrug, hjemløshed og mænd. Læs her

Fædre og børn

 • Forældre der skælder ud kræves dømt for vold. Læs her
 • Forældres kampe om børnene er unødige lange: Sådan kan ventetider nedbringes i det familieretlige system. Læs her
 • ”Ligestilling” er igen fremme ved revision af forældreansvarsloven. Læs her
 • Kritik af famileretlige system. Læs her
 • Ligestilling af krisehjælp er på vej. Læs her
 • Journalistik og retssikkerhed. Læs her
 • Lovmøllen svigter skilsmissebørn. Læs her
 • Vi frygter mere fremmedgørelse som følge af ny aftale.Læs her
 • Beskyt børn mod DANSK Familieret. Læs her
 • Riv ikke familiebånd i stykker. Læs her
 • Lad Politiet visitere. Læs her
 • Bedst med kærlighed fra to forældre. Læs her
 • Stop Familieretshuset og forældrefremmedgørelsen. Læs her
 • Antallet af ansatte i familieretshuset beskæres kun lidt. Læs her
 • Nedtrap familierettens konflikter. Læs her
  • Læserbrev: Når det gælder skilsmisser, er der ingen enkle løsninger: Vi har brug for et nuanceret syn. Læs her
 • Indfri gode mål. Læs her
 • Forældrefremmedgørelse rammer titusinder af danskere. Læs her
 • Hvorfor taler vi ikke mere om de børn, der mister kontakt til forældre og bedsteforældre? Tusinder rammes, og det koster… Læs her
 • Forældrefremmedgørelse skal stoppes før barnet tager skade. Læs her
 • Alt for mange børn ser stadig ikke begge forældre. Læs her
 • Forældreorlov til mænd er et tilbud. Ikke tvang. Læs her
 • Skilsmissefædre skal sikres samvær med børn. Læs her
 • Hvor er far? – Læs her talen ved demonstrationen foran Christiansborg juni 2021
 • Signalpolitik skader skilsmissebørnene. Læs her
 • Regeringen bør sikre børns ret til begge forældre. Læs her
 •  
Hvilken politisk vej vælger vi?

Forslag, ideer og kommentarer

Thorvald Netværket sætter stor pris på alle tilbagemeldinger på netværkets indlæg og arbejde.

Det være sig synspunkter, forslag til nye aktiviteter – eller blot anerkendelser.

 

Skriv til Thorvald Netværkets e-mail: info@thorvaldsocialdemokrater.dk

Lysende ideer er velkomne