Hvem er vi

Simon Simonsen
Formand i Thorvald Netværket

Folkevalgt medlem af Købehavns Borgerrepræsentation(S) 2017-2021. Tidligere formand for Socialdemokratiets centrale udvalg for forskning og videregående uddannelse. www.SimonPolitik.dk.

Politiske interesser: velfærdsstaten, økonomisk vækst og lighed, den rette balance mellem marked og stat, kommunal- og regionspolitik (omsorgs- og sundhedspolitik), uddannelses- og forskningspolitik, forsvars- og sikkerhedspolitik og i denne sammenhæng selvfølgelig også familie- og kønspolitik. Og jeg har i denne her forbindelse også forsket, holdt foredrag og skrevet om mænds vilkår, positive samfundsbidrag og mænds problemer og udfordringer, herunder fx selvmord og misbrug. www. SimonSimonsen.dk. Har været udpeget af ligestillingsministeren til ligestillingsudvalg under ligestillingsministeriet under Nyrup-regeringen og har lavet ligestillingskonference med ligestillingsministeren under Thorning-regeringen.

Telefon: 2656 1282 

E-mail: SimonSimonsen@me.com

Kennet F. Christensen
Næstformand i Thorvald Netværket

Folkevalgt medlem af Hvidovre Kommunalbestyrelse(S).

Tidligere forbundssekretær i DUI – arbejderbevægelsens børne, unge og familieorganisation.

Har tidligere siddet i Folketinget som suppleant.

Telefon: 4075 4474 

E-mail: cis@hvidovre.dk

Claes Ludvigsen

Medlem af Socialdemokratiet på Bornholm. Pensionist.

Tidligere TV-kommentator og gymnasielærer i samfundsfag og historie. 

Har været redaktør af DSUs landsforbunds blad, pædagogisk konsulent og landsformand for Foreningen Far.

Forfatter til mange artikler om børn og familier. 

Interesserer sig også for Socialdemokratiet i besættelsestiden, internationale forhold og grøn omstilling, herunder udvikling af bedre muligheder for cyklisme.

Telefon: 2367 9274

E-mail: claesl44@gmail.com

Torben Høegh Rask

Medlem af Socialdemokratiet Kolding Nord.

Landbrugstekniker, folkeskolelærer. Nu fleksjobber og bistandsværge.

Har været aktiv i lokalråd, foreninger og folkevalgte kirkelige organer.

Interesser indenfor retspsykiatrien, samfundsforhold, historie, klassisk musik og slægtsforskning

 

Christian Engelbrecht Pedersen

Politiassistent. Bor i Langå.

Medlem af byrådet i Randers og af byrådets økonomiudvalg og 
miljø- og teknikudvalg.

Medlem af Socialdemokratiet i Greve. Pensionist.

Har været med i Greves fritidsråd. Tidligere bestyrelsesmedlem/kasserer i grundejerforeninger og en almen boligafdeling.

Interesserer sig også for EU, kommunale forhold, senior motion og kunst.

Telefon: 26182348

E-mail: dan.petersen@mail.dk