Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Hvem er vi

Alle socialdemokrater – både kvinder og mænd – kan deltage i Thorvald Netværket. Det kræver kun medlemskab af Socialdemokratiet.
Læs gældende netværksbestemmelser
Tilmeld dig til at modtage netværkets Nyhedsbrev
Thorvald Netværket koordineres af en række tillidsfolk:
Simon Simonsen
Formand i Thorvald Netværket

Tidligere folkevalgt medlem af Københavns Borgerrepræsentation (S) 2017-2021. Tidligere formand for Socialdemokratiets centrale udvalg for forskning og videregående uddannelse. Se mere på www.simonpolitik.dk

Politiske interesser: velfærdsstaten, økonomisk vækst og lighed, den rette balance mellem marked og stat, kommunal- og regionspolitik (omsorgs- og sundhedspolitik), uddannelses- og forskningspolitik, forsvars- og sikkerhedspolitik og i den sammenhæng selvfølgelig også familie- og køns politik.

Er forsker/lektor og har i denne forbindelse også forsket, holdt foredrag og skrevet artikler om mænds vilkår, positive samfundsbidrag og mænds problemer og udfordringer, herunder fx selvmord og misbrug. Læs mere på www.simonsimonsen.dk. Har udgivet bogen Mænd, sundhed og sygdom – ronkedorfænomenet.

Har været udpeget af ligestillingsministeren til ligestillingsudvalg under ligestillingsministeriet under Nyrup-regeringen og har lavet ligestillingskonference med ligestillingsministeren under Thorning-regeringen.

Medlem af Socialdemokratiet København.

Telefon: 2656 1282

E-mail: SimonSimonsen@me.com

Kenneth Christensen
Næstformand i Thorvald Netværket

Folkevalgt medlem af Hvidovre Kommunalbestyrelse(S).

Tidligere forbundssekretær i DUI – arbejderbevægelsens børne, unge og familieorganisation.

Har tidligere siddet i Folketinget som suppleant.

Telefon: 4075 4474 

E-mail: cis@hvidovre.dk

Claes Ludvigsen
Claes Ludvigsen
Næstformand og talsmand i Thorvald Netværket

Tidligere TV-kommentator og gymnasielærer i samfundsfag og historie. 

Har været redaktør af DSUs landsforbunds blad, pædagogisk konsulent og landsformand for Foreningen Far.

Forfatter til mange artikler om børn og familier. 

Interesserer sig også for arbejdsmarkedet, sundhed, internationale forhold og grøn omstilling, herunder udvikling af bedre muligheder for cyklister

Medlem af Socialdemokratiet på Bornholm

Telefon: 2367 9274

E-mail: claesl44@gmail.com

Torben Høegh Rask
Torben Høegh Rask
Forretningsfører i Thorvald Netværket

Bistandsværge. Uddannet landbrugstekniker, folkeskolelærer.

Har været aktiv i lokalråd, foreninger og folkevalgte kirkelige organer.

Interesser indenfor retspsykiatrien, samfundsforhold, historie, klassisk musik og slægtsforskning.

Medlem af Socialdemokratiet Kolding Nord.

Telefon: 2621 9575

E-mail: tohrask@live.com

Christian Engelbrecht
Christian Engelbrecht Pedersen

Medlem af byrådet i Randers og af byrådets økonomiudvalg, miljø- og teknikudvalg og landdistriktsudvalg.

Politiassistent (oprindeligt maskinarbejder)

Bor i Langå. Underviser i konflikthåndtering. Spiller guitar. Officer i Hjemmeværnet, frivilligt arbejde i lokale foreninger. Aktiv i Arbejdernetværket.

Medlem af Socialdemokratiet Langå og Omegn

Dan Petersen
Dan Petersen

Har været med i Greves fritidsråd. Tidligere bestyrelsesmedlem/kasserer i grundejerforeninger og en almen boligafdeling.

Interesserer sig også for EU, kommunale forhold, senior motion og kunst.

Medlem af Socialdemokratiet i Greve.

Telefon: 26182348

E-mail: dan.petersen@mail.dk