Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Netavisen Pio den 2.9.2020
Danske Mænd har brug for bedre krisehjælp

Coronakrisen bringer mange af os sammen – på afstand. Men det er ikke alle steder, at krisen har givet en større følelse af fællesskab. Det har både landets kvindekrisecentre og mandecentre kunnet berette.

De modtager generelt personer, der ikke har andre steder at bo, fordi de er i krise, f.eks. på grund af skilsmisse eller vold.

Men hvordan lever krisecentrene egentlig op til Socialdemokratiets ligestillingsmålsætning i principprogrammet: “Ligestilling mellem kønnene er en særlig prioritet for Socialdemokratiet. Den skal gennemføres i alle dele af samfundet. Målet er, at mænd og kvinder reelt får lige rettigheder, pligter og muligheder…”.

Thorvald Netværket mener

Der er behov for mere ligestilling mellem mænd og kvinder på landets krisecentre