Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

  1. Lærere og pædagoger skal modtage klar viden om, at drenge mistrives i folkeskolen, samt at de klarer sig dårligere og dårligere i skolefagene. Underviserne skal stille sig selv det spørgsmål: ”Hvordan kan vi bruge drengenes behov for højere aktivitetsniveau i undervisningen?” (f.eks. hoppe og lege i matematik)
  1. Det skal undersøges, hvilke forhold og undervisningsmåder som drenge trives i og klarer sig bedst med.
  1. I kraft af højere aktivitetsbehov, større fysiske muskler og større glæde ved bevægelse opbygger drengene et stort behov for fysisk aktivitet, når de modtager stillesiddende undervisning, Skoler og kommuner, der ikke sørger for de lovpligtige 45 min. daglig bevægelse i undervisningen, skal straffes økonomisk.
  1. Konkurrencer og spil er generelt motiverende for drenge. Undervisningsministeriet skal foreslå positive måder at skabe rammer for konkurrence i skolens trin og fag.
  1. Andre og fastere kommandoer bør anvendes, når den nødvendige ro til undervisning skal skabes.
  1. Der skal reklameres for at få flere mandlige ansøgere til at søge ind på læreruddannelsen.
  1. Lærerstuderende skal aflevere eksamensopgaver, der giver forslag til, hvordan man kan hjælpe drengene bedre i undervisningen. F.eks. bruge ”røre -gøre”.
  1. Mandlige normer og adfærd skal også fremhæves positivt i al undervisning.
  1. Forsøg med, om kønsopdelt undervisning ville kunne tilgodese drengenes behov bedre, skal prøves.
  1. En større andel af undervisningen bør være træning i håndværk og teknik, som motiver drenge.
 

De 10 punkter er vedtaget på et tillidsmandsmøde den 6. juni 2023