Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Socialdemokratiet har siden 1871 kæmpet for et bedre Danmark og en bedre verden.

Thorvald Netværket er et frivilligt netværk af socialdemokrater og bidrager til at rejse spørgsmål om drenges, mænds og fædres vilkår i den offentlige debat, samt arbejder for at dette bliver varetaget i Socialdemokratiet.

Vi arbejder for at samfundet drager omsorg for både vores drenge, mænd, piger og kvinder. I en fornuftig balance.

Alle er velkomne i netværket uanset køn

Netværksbestemmelser