Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Netavisen Pio den 3. oktober 2023

Vi er helt på linje med statsminister Mette Frederiksen(S), når hun citerer Thorvald Stauning for dette:

“Uvirksomhed og dovenskab er menneskenes fjender. Ved flid og arbejde kommer de enkelte frem. Og hver enkelt er med til at skabe et samfund, der kan yde en god tilværelse både under arbejdet. Og når livsaftenen melder sig.”

Vi synes, det er indlysende, at velfærden ikke kommer af sig selv: 

  • De mange ældre og syge, i de kommende år, passer ikke sig selv.
  • Ukrainerne klarer ikke at forsvare sig mod de russiske overgreb uden hjælp.
  • Klima- og miljøproblemerne kræver store investeringer, også fra det offentlige.

Ret til frihed for kriminalitet

På mange områder går det godt med befolkningens rettigheder.

Men vi synes, der er mangler i kriminalitetsforebyggelsen. Det er ikke bare nok at ansætte flere i politiet og indføre strengere straffe.

Bandernes rekrutteringsgrundlag må undermineres. I den forbindelse skal der tages mere fat på børn og unges problemer. Specielt må oplevelserne i folkeskolen gøres mere attraktive for drengene.

På partnerdrab og partnervoldsområdet, som regeringen har lagt meget vægt på, er det oplagt, at ligeligt fordelt samvær, som i Spanien, er DEN faktor, der bedst kan reducere partnerdrab og partnervold. Vi henviser til Jan Bækgård Nielsens indlæg her i Netavisen den 29. juni 2023.

Børns ret til samvær

Børn har rettigheder, som det blandt andet ses i FN’s børnekonvention. Men beskyttelse af børnene er op til os voksne.

Derfor bekymrer det os, at børn ved de meget korte børnesamtaler i Familieretshuset eller domstolene kan give afkald på deres ret til familie og deres ret til samvær.

Helt uden at der bliver fulgt op på det, så samværet forsøges genetableret i lighed med praksis på anbringelsesområdet.

Børns ret til samvær bør håndhæves sådan, at kontakten mellem barnet og en forælder, der helt mangler forældreevne, kun kan afbrydes efter en grundig fagpsykologisk undersøgelse og gratis advokatbistand til forælderen.

Også på andre områder er der etableret alt for store barrierer for den ret til familie, som alle danske børn har.

De politiske forhandlere bør tænke på børnenes perspektiv, og afvise tågesnak om at uenighed er ”konflikter”, eller at børn er fulde af tålmodighed og sagtens kan vente i månedsvis eller i år på at reetablere kontakten til nære slægtninge.

Kvindekrisecentrene og Familieretshuset bør nu helt kobles fra, når det drejer sig om bedømmelse af påstande om ”vold”.

Nu hvor stalking og psykisk vold er kommet ind i straffeloven, er det tydeligt, at politiet skal efterforske og bedømme løse og faste påstande om vold.