Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab kommer næppe til at få succes, desværre

Netavisen Pio den 29. juni 2023

Af Jan Bækgaard Nielsen, management konsulent

SVM-regeringens handlingsplan mod partnervold og drab mangler afgørende elementer. Danmark bør lade sig inspirere af Spanien, skriver en læser som svar til tidligere ligestillingsminister Trine Bramsens(S) indlæg

I et indlæg bragt i Netavisen Pio 27. juni 2023 følger tidligere ligestillingsminister og nuværende ligestillingsordfører for Socialdemokratiet Trine Bramsen op på sit udkast til en national handlingsplan mod partnervold og drab, der med nogle tilføjelser er blevet implementeret af nuværende SVM-regering.

Handlingsplanen har utvivlsomt de bedste intentioner, men savner nogle afgørende elementer hvilket indebærer, at man efter al sandsynlighed ikke vil se væsentlige fald i tallene.

Man kunne have ønsket sig, at den forudgående analyse dels havde inddraget Justitsministeriets forskningskontors gennemgang fra februar 2020 såvel som omfattende peer reviewed studier fra 2020-2022, hvor effekterne af ligestilling på samværsområdet bliver dokumenteret.

Partnervold reduceret med 50-69 procent – partnerdrab reduceret med 50 procent

I Spanien er partnerdrabsratio nu 50 procent lavere end i Danmark, og det er forventeligt at kunne reducere parnerdrabsratio yderligere.

Dette som en direkte følge af at man som udgangspunkt ligestillede forældrene på samværsområdet. Initiativet der omfattede cirka 40 procent af regionerne, viste sig også at have en anden effekt – reduktion af fysisk partnervold med 50 procent og psykisk partnervold med 69 procent.

Effekterne var ikke helt overraskende og ligger i tråd med justitsministeriets forskningskontors rapport, hvor motiverne separation og jalousi fremhæves.

Når man inddrager de seneste års partnerdrab i Danmark, synes der at tegne sig et billede af at 25-45 procent vedrører separation og uenighed om samvær.

Det er derfor med fortsat undren, at man må konstatere en berøringsangst for at som udgangspunkt ligestille forældre på samværsområdet, hvilket synes besynderligt når al nyere forskning dokumenterer, at børn med god kontakt til begge forældre klarer sig på niveau med børn i intakte familier, også trods forældrenes konflikt, samarbejdsproblemer, forskelle i forældrestile, økonomi og uddannelsesmæssige baggrund – uanset børnenes alder.

Man har i den nationale handlingsplan mod partnervold og partner udeladt elementet med størst effekt

Det er naturligvis trist, og det bliver endnu mere skæmmende, når det samtidigt er dokumenteret, at man for de spanske delebørn kunne konstatere;

  • senere alkoholdebut
  • reduceret alkohol og stofmisbrug
  • reduceret risikoadfærd blandt teenagedrenge
  • styrket tilknytning til far, uforandret tilknytning til mor

Et reelt ligestillingsinitiativ vil også kunne medvirke til at reducere omfanget af ”forældrefremmedgørelse” som Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i foråret meldte ud omkring.

Hvis man vil partnervold og partnerdrab til livs, så synes det utilstrækkeligt kun at inddrage de parter, der møder ofrene og samtidigt stædigt fastholde en tilgang på det familieretslige område, der eskalerer konflikter og vanskeliggør børns gode kontakt til begge deres forældre gennem hele opvæksten.

Thorvald Netværket mener

Ligestillet samvær kan bidrage til at mindske partnerdrab og partnervold.