Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Hvorfor taler vi ikke mere om de børn, der mister kontakt til forældre og bedsteforældre? Tusinder rammes, og det koster …

Århus Stiftstidende den 12 apr. 2023

Børn, der ikke har kontakt med en forælder, lider ofte under dette savn. Det viser en undersøgelse fra Børnerådet i 2016 af unge i 8. klasse. Mere end hver tredje af dem er utilfredse med kontakten til den forælder, de ikke bor hos. Og de unge, som er utilfredse med kontakten til den forælder, de ikke bor hos, har lavere trivsel.

Begrebet “forældrefremmedgørelse” er pludselig blevet aktuelt i samfundsdebatten. Det dækker over, at forældre (og andre familiemedlemmer) gøres til fremmede for deres børn, hvis der ikke er gensidig kontakt.

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil og mange andre politikere mener som noget helt nyt, at forældrefremmedgørelse skal indgå i Forældreansvarsloven – den lov, der regulerer børns forhold i forbindelse med skilsmisser og tilsvarende brud på parforhold.

Indtil nu, synes vi, har debatten været lidt diffus. Det virker, som om mange har overset, at universitetet i Tübingen faktisk har målt udviklingen i forældrefremmedgørelsen i Tyskland for perioden 2012 til 2016.

Kort sagt viser de tyske undersøgelser, at forældrefremmedgørelsen i 2012 ramte 19 procent af de børn, “delebørnene”, hvis forældre er gået fra hinanden. I 2016 var kun ni procent af delebørnene ramt af forældrefremmedgørelse. Således forstået, at kun ni procent af disse børn var uden kontakt med en af forældrene. Forklaringen på ændringen er især ny tysk lovgivning i 2013.

Vi håber, at man i forbindelse med en reform vil sikre en pålidelig statistik over Familieretshusets og domstolenes afgørelser samt opstille et mål for den ønskede reduktion af forældrefremmedgørelsen i Danmark.

Vi kan dog se ud fra tal fra Socialforskningsinstituttet/Vive, at forældrefremmedgørelsen i Danmark er steget fra 11 procent af delebørnene i 2004 til 16 procent af delebørnene i 2021. Forældrefremmedgørelsen berører nu over 131.000.

Bedsteforældre har ofte drømt om en god tid med børnebørn, når de beskærer arbejdstiden eller går på pension. Den drøm rives brat i stykker.

De tyske undersøgelser har inspireret os til at lave et skøn over antallet af personer, der berøres af forældrefremmedgørelsen i Danmark. Vi har blandt andet vurderet ud fra de såkaldte børneforløbsundersøgelser fra Vive/Socialforskningsinstituttet og tal fra Danmarks Statistik om familier og børn.

Forældrefremmedgørelsen ramte næsten 37.000 børn, over 31.000 forældre og over 63.000 bedsteforældre i 2021. Vi har ikke fundet sikre tal for fremmedgørelsen i forbindelse med tanter, onkler, kusiner og fætre. Men alt i alt er over 131.000 danskeres hverdag direkte påvirket af forældrefremmedgørelse.

Børn, der ikke har kontakt med en forælder, lider ofte under dette savn. Det viser en undersøgelse fra Børnerådet i 2016 af unge i 8. klasse. Mere end hver tredje af dem er utilfredse med kontakten til den forælder, de ikke bor hos. Og de unge, som er utilfredse med kontakten til den forælder, de ikke bor hos, har lavere trivsel. For eksempel er halvdelen af dem irritable eller i dårligt humør flere gange om ugen. Blandt de unge, som er tilfredse med kontakten, gælder det for hver fjerde.

Forskning i mange lande viser, at mangel på kontakt med forældre skader børns trivsel og helbred og fremmer stress, kriminalitet, destruktiv adfærd samt brug af stoffer og alkohol.

Hos nogle af de voksne, der afskæres fra deres børn, oplever vi sygemeldinger, forringet livskvalitet og depression.

Blandt bedsteforældre er savnet også stort. Det bekræfter medlemmerne af den nye gruppe “Vores børnebørn har ret til bedsteforældre”, som en af os, Birgit Thorsted, er talsmand for. Bedsteforældre har ofte drømt om en god tid med børnebørn, når de beskærer arbejdstiden eller går på pension. Den drøm rives brat i stykker. For Familieretshuset accepterer normalt ikke samvær for bedsteforældre.

Birgit Thorsted, bedstemor og talsmand for bedsteforældre uden kontakt med børnebørn, Claes Ludvigsen, bedstefar og aktiv i bevægelsen Delebarnets Vilkår, og Christian Engelbrecht Pedersen, far og medlem af Randers Byråd for Socialdemokratiet