Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Politken 30. juni 2023

Af Claes Ludvigsen, Rønne:

Tak til Politiken og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) for den gode forsideartikel 27.6. Det er skarpt set, når ministeren bruger sine personlige erfaringer, og den dobbelte post som både socialminister og boligminister til at foreslå, at skilsmisseforældre skal have lettere ved at bo i nærheden af hinanden. Desværre kan effekten af initiativet blive begrænset, fordi det vil kræve tid at få bygget flere almennyttige boliger. 

Der skal mere til, hvis ministerens mål, om at begrænse forældrefremmedgørelse skal indfries. Det vil for eksempel betyde langt mere, hvis det i selve lovens tekst skrives, at hovedformålet er, at børn skal bevare en god og omfattende kontakt med begge forældre under hele opvæksten. Så vil uenighed i problematiske dage omkring en skilsmisse ikke kunne få dommere og sagsbehandlere til varigt at afbryde et barns kontakt med en af forældrene.