Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Politiken den 14. oktober 2023

Læserbrev af Claes Ludvigsen, Rønne

Nu kommer der lovforslag om ligestilling af krisecentre for mænd med krisecentre for kvinder. Bebuder ligestillingsministeren. Det er i sig selv fint.

Men det kan betyde, at nogle fædre og mødre, der midlertidigt fungerer dårligt sammen, kaster sig ud i kapløb om at flytte først med børnene på krisecenter. For fra næste år ændres lovgivningen, så ophold på et krisecenter med børnene næsten automatisk forhindrer, at den anden forælder har samvær med sine børn. Det er allerede vedtaget.

Lad politiet visitere børn til krisecentrene, så ordningen ikke bliver misbrugt. Og sørg for, at børn ikke skal bo på et krisecenter eller i et fængsel i længere tid end én måned.