Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Februar 2024     

Det nyeste forslag om ligestilling af mænd med hensyn til krisehjælp behandles nu i Folketinget.

På flere måder tages der hensyn til de ønsker Thorvald Netværket fremsatte i artiklen ”Danske mænd har brug for bedre krisehjælp”  i Netavisen Pio fra september 2020.
Kort sagt vil mænd, ifølge forslaget, også få adgang til krisecentre med mulighed for at medbringe børn og mulighed for anonym henvendelse, samt efterfølgende psykologisk og kommunal støtte. Der åbnes op for lettere etablering af krisecentre for personer af begge køn, som det praktiseres i Norge, og et enkelt sted i Danmark. 

Desværre er der stadig problemer med krisecentrenes rolle i forhold til børn. ”Der er stor risiko for, at krisecentre fortsat kan misbruges i forbindelse med skilsmissesager, så børns forbindelse til en af forældrene pludseligt og ofte uberettiget afbrydes, siger næstformand i Thorvald Netværket Claes Ludvigsen. ”Mange internationale undersøgelser viser, at børn tager skade på helbred og trivsel, hvis de pludselig mister en del af deres familie”, fortsætter han.

Vi er enige med ønsket fra Kommunernes Landsforening, om at det i selve lovteksten præciseres ”at en skilsmisse ikke er et gyldigt optagelsesgrundlag” på et krisecenter.

Thorvald Netværkets artikel ”Krisecentre skal ikke erstatte politiet” i Netavisen Pio fra november 2022 er desværre stadig aktuel. Den lægger op til, at voldsfagligheden fortsat skal ligge hos politiet, der ikke kan erstattes af krisecentre.

Vi skrev allerede i 2022:

 ”Vold skal politianmeldes

Vi foreslår i stedet følgende lovgivning, der skal gælde, hvis en ny beboer på et krisecenter medtager et eller flere børn:

  1. Krisecentrene skal senest en uge efter modtagelsen af en beboer anmelde til politiet, hvis beboeren eller dennes børn har været udsat for vold. Anmeldelsen skal være ledsaget af beviser. F.eks. sms’er, fotos eller erklæring fra en læge.
  2. Politiet skal inden en uge undersøge om anmeldelsen giver bestyrket mistanke om vold.
  3. Såfremt der ikke er bestyrket mistanke om vold, skal barnet opholde sig lige meget hos hver af forældrene. Det vil sikre, at mange børn bevarer kontakten med begge forældre, selv om den ene har forladt hjemmet. Det vil også virke voldsforebyggende. Som det er sket i de spanske regioner, der har indført regler om ligedelt samvær med børnene efter et parforholdsbrud.”
Thorvald Netværket mener:

I et demokratisk retssamfund skal voldsbekæmpelsen og voldsfagligheden være hos politimyndighederne.