Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Dansk Folkeparti vil arbejde for ligestilling i det familieretlige system, oplyser  partiet den 8. marts 2024.

Det er ikke nyt, at der erklæres “ligestilling” i forbindelse med familieretslovgivningen. Det skete også ved reformen i 2018. Baggrunden for “ligestilling” dengang var, at det blev lettere at etablere såkaldt “delt bopæl”.

Bopælen blev imidlertid ikke mere delt end at den forælder, der fik folkeregisteradressen (normalt moderen), nårsomhelst kunne opsige “aftalen” om delt bopæl, og altså reelt blev bopælsforælder som tidligere. Foreningen Far har i en spørgeskemaundersøgelse fundet omtrent 10% med “delt bopæl”. I tallene fra Danmarks Statistik kan man ikke finde den “delte bopæl”, kun den sædvanlige opdeling mellem bopælsforælder og samværsforælder. Danmarks Statistik har taget udgangspunkt i folkeregisteradressen.

Reel ligestilling er et godt udgangspunkt, men det er ikke nok til at sikre børns “ret til samvær”, som det allerede er formuleret i den nuværende lov vedtaget i 2018. Det skyldes, at der er masser af muligheder for undtagelser. For eksempel hvis uenigheden mellem forældrene er stor (såkaldte “konflikter”), eller efter korte børnesamtaler uden brug af fagpsykologisk indsigt og undersøgelse, eller en krisecentererklæring, der alene bygger på den ene forælders udsagn.

Lovteksten skal tydeligt tilkendegive, at et barns kontakt med en af forældrene kun kan afbrydes efter en grundig psykologisk forældreevneundersøgelse og gratis advokatbistand til forælderen. Hvis der skal være mening med “ligestillingen”.

Endvidere skal lovteksten tydeligt tilkendegive, at hovedformålet med loven er at sikre omfattende og stabil kontakt mellem barnet og begge forældre under hele opvæksten.

Se omtale af lovgivningen i 2018 i disse to power point  videoer.

Forældreansvarsloven 2018. Tilblivelse og betydning.
Forældreansvarsloven 2018. Ligestilling og Pernille Rosenkrantz-Theil.
Thorvald Netværket mener:

”Ligestilling” kan være et fremskridt i det familieretlige system. Men det kan ikke alene sikre barnets ”ret til samvær”.  Lovteksten skal tydeligt tilkendegive, at et barns kontakt med en af forældrene kun kan afbrydes efter en grundig psykologisk forældreevneundersøgelse og gratis advokatbistand til forælderen