Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Læserbrev Århus Stiftstidende den 23. august 2023

Læserbrev af Camilla Fabricius, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, valgt i Aarhus, socialordfører

DEBAT: Skilsmisser er som oftest svære, og det er afgørende, at børnene kommer bedst muligt igennem. Det kan vi alle blive enige om, og jeg har længe været optaget af familieretten og Familieretshuset og deres arbejde med skilsmissefamilier.

Derfor har jeg også med stor interesse læst kronikken her i avisen af medlemmer af organisationen Delebarnets Vilkår, Christian Engelbrecht Pedersen og Claes Ludvigsen.

Jeg vil gerne takke de to for at rejse debatten om konflikter i familieretten. Vi har fra Christiansborgs side fokus på, at det er et svært felt. Jeg deler skribenternes opfattelse af, at det vigtigste er barnets trivsel, og at barnet bevarer kontakt til begge forældre – naturligvis undtaget de sager, hvor der forekommer vold, misbrug etc. Jeg er også enig i, at der er udfordringer, og det er nødvendigt at se på det.

Der er ikke nogle enkle løsninger, men vi kommer til at kigge på området og også foretage nogle ændringer. Men i første omgang vil jeg gerne kvittere for kronikken og debatten og fortælle, at vi er opmærksomme. Vi har behov for et nuanceret syn på forældreskab.

Thorvald Netværket mener:

Tak for læserbrevet.

Vi er glade for, bemærkningen om, at barnet skal bevare kontakten med begge forældre. Og håber, at den holdning bliver tilkendegivet meget tydeligt i teksten til en ny lov