Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Problemer for mænds sundhed kræver politisk opmærksomhed

Med udgangspunkt i åbningsmødet ved Mændenes Sundhedsuge foreslår Claes Ludvigsen, at der indføres aftenåbningstider i lægehusene og regelmæssige tilbud om helbredskontrol til ældre og midaldrende mænd.
 

Det er en kendt sag, at mænd gennemsnitligt dør før kvinder.  Men mange ved ikke, at mænd i forbindelse med mange sygdomme diagnosticeres senere end kvinder. Og det er nok heller ikke så kendt, at mænd helbredes i mindre grad end kvinder, når sygdommen først er konstateret.

Det var et dystert budskab ved åbningsmødet for ”Mændenes Sundhedsuge” afholdt af ”Forum for mænds sundhed” den 7. juni 2023 i 3F’s forbundshus i København. Årets tema var ”Mænd og Sundhedsvæsenet og aktiviteter i Men´s Health”.

Øremærket barsel virker

Alligevel kom humøret op undervejs på mødet, fordi der var nyheder om forhold, der var gået godt.

Mest bemærkelsesværdigt var Charlotte Drachmanns indlæg om at ”Øremærket barsel virker”. Hun er chefkonsulent i ingeniør- og teknikerfagforbundet IDA, der havde undersøgt medlemmernes praksis og forventninger efter lovgivningen om øremærket barselsorlov til mænd.

”Forum for Mænds Sundhed” bakker op om fædrebarslen, både for at gavne børns opvækst, med støtte fra to forældre, og for at forbedre fædrenes mentale situation.

Organisationen har mange ”Fars legestuer” i hele landet, og den hjælper ”far ambassadører”, der nu findes i næsten alle landets kommuner. Det er sundhedsplejersker, der sørger for at fædrene inddrages og aktiveres ved sundhedsplejerske-besøg i hjemmet.

En tidligere sundhedsplejerske, Mette Petersen fra Rigshospitalet, fortalte engageret om bestræbelserne på at inddrage fædrene omkring for tidligt fødte børn.

Begge køn samarbejder

Jeg oplever projekterne omkring ”Forum for Mænds Sundhed”, som en særligt god ligestillingsaktivitet. Det skyldes følgende:

1) Begge køn samarbejder om forbedringer, idet der er mange kvinder blandt sundhedspersonalet.

2) Der skabes ikke konflikter eller fjendebilleder, for eksempel om at mange personer kun af det ene køn er ofre.

3) Aben sendes ikke altid staks videre til politikerne med krav om flere penge til ligestillingsindsatsen. Der gennemføres projekter, med støtte fra fonde, virksomheder og fagbevægelsen, trods begrænset offentlig støtte.

4) De konkrete projekter bygger på systematisk vidensindsamling og evaluering. I den forbindelse kommer det frem, at mænd og kvinder gennemsnitligt reagerer forskelligt omkring sygdom og sundhed. Så der for eksempel kan tages hensyn til, at mange mænd oplever, at de ikke vil pusse nusses, eller sniksnak kaffesnakke, i forbindelse med sygdom eller sundheds-projekter.

Politikerne

To politikere besøgte mødet. Jakob Mark fra SF for at fortælle om at blive stresset som mand. På baggrund af sin bog ‘Fartblind’.

Og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) med en hilsen til mødet. Hun var opmærksom på mænds og drenges ligestilling, og nævnte blandt andet hjemløse, selvmord, kræft og psykologhjælp i den forbindelse.

I 2024 kommer den nedsatte sundhedskommission med nogle indstillinger. Og i den forbindelse bør politikerne sikre indsatser til at forbedre specielt mænds sundhed. For eksempel 3F´s ønske om nogle åbningstider om aftenen i lægehusene, så travle mænd ikke skal forlade arbejdet i dagtimerne.

Eller tilbud om helbredsundersøgelser til ældre og midaldrende mænd, så der kan gøres op med, at mange mænds sygdom opdages for sent.

I mellemtiden kan bedre tilskud støtte nogle af de gode projekter i ”Forum for Mænds Sundhed”. Der er for eksempel kun 40 ”Mænds mødesteder”. Og projektet om mænds mentale sundhed på arbejdspladsen, i samarbejde med fagforbundet METAL, kunne sagtens bruges på andre områder.