Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Veteraner med PTSD

De fleste veteraner klarer det rigtigt godt. Men en lille gruppe, som er særlig hårdt ramt, får næsten igen hjælp.

Tidligere udsendte soldater – hvor majoriteten er mænd – med fx PTSD bliver sendt rundt mellem kommuner, regioner, forsvaret og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hjemløse veteraner med både PTSD og alkoholproblemer kan ikke få anvist boliger de kan leve i. Men i stedet er fokus på arbejdsmarkedsfastholdelse. Det er dårlig prioritering at bruge energien på jobparate veteraner, som er i job, herunder småjob samt virksomhedspraktik. Især når 90 procent af danske veteraner er i arbejde, mod kun 81 procent i baggrundsbefolkningen, mens kun 2 procent modtager en form for kontanthjælpsydelse, mod 5 procent i baggrundsbefolkningen.

Thorvald Netværket mener

I stedet  for arbejdsmarkedsfastholdelse bør vi hjælpe dem med boliger.

Veteraner skal ikke behandles skamløst ringe i Danmark