Veteraner

Veteraner med PTSD

De fleste veteraner klarer det rigtigt godt. Men en lille gruppe, som er særlig hårdt ramt, får næsten igen hjælp.

Tidligere udsendte soldater – hvor majoriteten er mænd – med fx PTSD bliver sendt rundt mellem kommuner, regioner, forsvaret og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hjemløse veteraner med både PTSD og alkoholproblemer kan ikke få anvist boliger de kan leve i. Men i stedet er fokus på arbejdsmarkedsfastholdelse. Det er dårlig prioritering at bruge energien på jobparate veteraner, som er i job, herunder småjob samt virksomhedspraktik. Især når 90 procent af danske veteraner er i arbejde, mod kun 81 procent i baggrundsbefolkningen, mens kun 2 procent modtager en form for kontanthjælpsydelse, mod 5 procent i baggrundsbefolkningen.

Thorvald Netværket mener

I stedet  for arbejdsmarkedsfastholdelse bør vi hjælpe dem med boliger.

Veteraner skal ikke behandles skamløst ringe i Danmark