Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

I debatten om Forældreansvarsloven, har det været kritiseret, at mange skilsmissebørn mister kontakten med en af forældrene.

Det er skadeligt for børnene og familierne, viser forskning, og i modstrid med tilgangen til familieret i flere lande syd for Danmark.

Vi ønsker, hurtige afgørelser, så barnet både på kort og langt sigt bevarer kontakten med begge forældre.

Desværre ser vi flere barrierer for barnets kontakt med begge forældre i den nye aftale, der kan ses på Socialministeriets hjemmeside:

Ventetiden til kontaktbevarende samvær forlænges med en uge til 4 uger. De fleste sager i Belgien og Tyskland er allerede helt afgjort efter en måned.

– For at opnå midlertidigt samvær kan der være en sagsbehandlingstid på op til 4 måneder. For et barnesind er det svært at forstå og uendeligt langt. Og det er da slet ikke i overensstemmelse med målsætningen om at sikre barnets fortsatte kontakt med begge forældre.

– Der indføres flere korte børnesamtaler. På grund af de lange ventetider, og formentlig også de økonomiske begrænsninger i de overvågede samvær, giver det stor mulighed for at manipulere og indoktrinere et barn inden en børnesamtale. Det giver mere, og ikke mindre, fremmedgørelse mellem børn, forældre og familie i øvrigt.

Screeningen omkring konfliktniveau bevares. Den er helt unik for Danmark, og virker i sig selv konfliktskabende.

Alt i alt kan det virke som om politikerne handler i blinde. Der er ikke gennemført ordentlige og uafhængige evalueringer i forhold til målsætningerne ved tidligere aftaler, og der er ikke etableret en statistik, der kan belyse afgørelserne om barnets kontakt med begge forældre over tid.

Det er et lyspunkt, at der etableres parrådgivning med henblik på at undgå skilsmisse, og at mulighederne for overvåget samvær udvides. De bør garanteres i selve lovteksten.

Alt i alt bør selve lovteksten præcisere, at hovedformålet med lovgivningen er at sikre barnets vedvarende og stabile kontakt med begge forældre under hele opvæksten.

Forældrene bør ligestilles, så barnet kun kan fjernes fra en af forældrene efter en grundig psykologundersøgelse og gratis advokatbistand.

Thorvald Netværket mener, at der er mangler i Folketingets partiers aftale om Familieret fra den 30. november 2023.