Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

Vi står over for en social katastrofe
Ideen om videnssamfundet og det nedladende syn på Produktionsdanmark har ladt ufaglærte mænd i stikken. Tager vi ikke problemet alvorligt, risikerer vi, at gruppen af vrede mænd vokser og bliver mere radikal.