Thorvald Netværket

Frivilligt Netværk af  Socialdemokrater

I Thorvald Netværket ønsker vi en tydelig ændring af Forældreansvarsloven, så børn sikres retten til begge forældre. Det fremgår klart af mange af de artikler, flere af vores tillidsmænd, i høj grad sammen, har skrevet. Se gerne på forsiden, især under ”Fædre og børn”.

Organisationen Delebarnets Vilkår har bedt Claes Ludvigsen, tillidsmand i Thorvald, om at kommentere Forældreansvarsloven og den politiske udvikling i den forbindelse.

Vi bringer her videoerne om Forældreansvarsloven, med tilladelse fra og tak til Delebarnets Vilkår og Eiman Marzouk.

I videoen gennemgås ministerens egne erfaringer med skilsmisse, samt ministerens udtalelser om bolignærhed, forældrefremmedgørelse, vold og ligestilling.

Forældreansvarsloven 7

Claes Ludvigsen bedømmer folketingsmedlem Mette Thiesens reaktion på et besøg i Familieretshuset den 7. juni 2023. Overvåget samvær, falske påstande, forældrefremmedgørelse, vold og konfliktfokus omtales blandt andet.

Forældreansvarsloven 6

Videoen berører børnesamtaler, forældrefremmedgørelse, overvåget samvær, falske indberetninger og vold.

Forældreansvarsloven 5

Universitetet i Tübingen i Tyskland, Institut for Psykologi og Psykoterapi, har regnet på forældrefremmedgørelsen på samfundsniveau. Beregninger og skøn viser, at mere end 130.000 danske børn, forældre og bedsteforældre er påvirket af forældrefremmedgørelse. Til sidst gennemgår Claes Ludvigsen gennemgår 7 forslag til formindsket forældrefremmedgørelse.

Forældreansvarsloven 4

Forældreansvarsloven og samværschikanens historie Claes Ludvigsen omtaler især forældreansvarsloven og samværschikanens historie. Hvad indeholdt ændringerne i 1995, 2007, 2015 og 2019? Hvad er politikernes og juristernes rolle i forbindelse med forældreansvarsloven? Ventetid og skadevirkninger. Forældrefremmedgørelse.

Forældreansvarsloven 3